ซิลเวอร์เกรย์ | Silver Grey
กรีนบาหลี | Green Bali
เกรย์ซูกาบูมิ | Grey Sukabumi
ไวท์คราวดี้ | White Cloudy
เมย์คราว | May Cloud
สกายบลู | Sky Blue
โอเชี่ยนเวฟบลู | Ocean Wave Blue