หินทรายเหลือง หน้าธรรมาติ | Yellow Sand Stone-Natural Split
หินทรายเรนโบว์ | Sandstone Rainbow
หินทรายแดง หน้าธรรมชาติ | Red Sand Stone-Natural Split
หินทรายเขียว หน้าเรียบ | Green Sand Stone-Soft Honed
หินทรายเขียว หน้าธรรมชาติ | Green Sand Stone-Nutural Split
หินทรายขาวลาย | White Creme Sand Stone-Soft Honed
หินทรายขาวลาย หน้าธรรมชาติ | White Sand Stone-Natural Split
หินทรายเหลืองลายไม้ | Wood Line Sand Stone