Fireplace Design

ไอเดียตกแต่งเตาผิงด้วยหินธรรมชาติ ฝั่งยุโรปหรือในประเทศที่หนาว

Fireplace Design

การตกแต่งเตาผิงโดยใช้หินธรรมชาติ

ไอเดียตกแต่งเตาผิงด้วยหินธรรมชาติ ฝั่งยุโรปหรือในประเทศที่หนาวจะมีเตาผิงเพิ่มความอบอุ่นภายในบ้าน แต่สำหรับประเทศที่มีอากาศร้อนไม่จำเป็นต้องใช้เตาผิงจริงก็ได้ แต่สามารถสร้างไว้สำหรับตกแต่งบ้านที่เป็นสไตล์ยุโรป สร้างบรรยากาศ ให้เข้ากัน