แอพซูลูทแบล็ค | Absolute Black
อิมพาลาแบล็ค | Impala Black
สเปรไวท์ | Spray White
สโนว์เกรย์ | Snow Grey
เลมูเรี้ยนบลู | Lemurian Blue
ลคาเรด | Lakha Rad
แบล็คไดมอนด์ | Black Diamond
บลูเพิร์ล | Blue Pearl
แดงอินเดีย | India Red
ดำแอฟริกา | African Black
ดำซานซี หน้าขัดด้าน | Shanxi Nero Black-Honed
ดำซานซี พ่นไฟ+ปัดแปรง | Shanxi Nero Black-Flammed Brushed
ดำเกล็ดทอง | Black Galaxy
บลูเพิร์ล | Blue Pearl
ชมพูจีน | China Pink
ขาวจีน | Chinese White
มัลติคัลเลอร์ | Multicolor
แบล็คเพิร์ล | Black Pearl